Bok & bibliotek
24-27 september 2020

BOKA MONTER - Mångspråkstorget

Om anmälan antas av Bokmässan genom orderbekräftelse eller i annat meddelande har härigenom bindande avtal träffats om beställningen och utställarens deltagande i Mässan. Länk till allmänna villkoren.

Produkter Vi har böcker på följande språk

KONTAKTUPPGIFTER
Förnamn
Efternamn
E-post
Mobil
Telefon

ORGANISATION / FÖRETAG
Org. namn
Org. nummer
Adress
Postnummer
Ort
Land
Telefon
E-post
Hemsida

FAKTURAADRESS, om annan än ovan
Org. namn
Adress
Postnummer
Ort
Land
Fakturakontakt namn
Fakturakontakt e-post
Elektronisk adress (GLN)
E-postadress till PDF-faktura

Vi vill boka en monter 4 kvm
Ja
Pris: 3 000 kr I paket ingår:
  • 1 bord (120 × 70 cm), 1 stol, matta.
  • 2 utställarkort
  • 2 entrébiljetter
Moms tillkommer på alla priser.

Vi vill boka en monter 6 kvm
Ja
Pris: 5 000 kr I paket ingår:
  • 1 bord (120 × 70 cm), 1 stol, matta.
  • 4 utställarkort
  • 4 entrébiljetter
Moms tillkommer på alla priser.

Vi önskar ytterligare information om:
Kompletterande reklamytor Ja
Annonsering i tryckta och digitala medier Ja
Montercatering Ja

Bestämmelser och betalningsvillkor Grundavgift och 20% av platshyran faktureras och förfaller till betalning 6 mån före mässans öppnande. Resterande platshyra är förfallen till betalning 2,5 månader före mässan. 14 dagar före mässans öppnande förfaller övrig teknik och service till betalning.
Faktura sänds ut 30 dagar före förfallodag.
Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2% per mån. Annullering av kontrakt medför icke befrielse från erläggande av beställd platshyra.
Moms tillkommer på alla priser.

Part får varken överlåta eller upplåta detta Avtal eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande. Detta gäller dock inte vid överlåtelse eller upplåtelse från "Svenska Mässan Gothia Towers AB" till annat bolag ingående i samma koncern som "Svenska Mässan Gothia Towers AB".

ADMINSTRATIV AVGIFT Vid ändring av order- och/eller fakturaföretag, efter utsänt ordererkännande, skall ändringar anmälas skriftligen. En administrativ avgift på SEK 500 debiteras vid varje ändringstillfälle.

För att beställningen skall gå igenom måste du bekräfta att du läst våra bestämmelser. Jag har läst Svenska Mässans bestämmelser
Jag har läst de tekniska bestämmelserna