Bok & bibliotek
22-25 september 2022

Boka plats i Seriestrippen

Om anmälan antas av Bokmässan genom orderbekräftelse eller i annat meddelande har härigenom bindande avtal träffats om beställningen och utställarens deltagande i Mässan. Länk till allmänna villkoren.

Beskriv er verksamhet Seriestrippen vänder sig till mindre aktörer som skapar eller producerar serier


KONTAKTUPPGIFTER
Förnamn
Efternamn
E-post
Mobil
Telefon

ORGANISATION / FÖRETAG
Org. namn
Org. nummer
Adress
Postnummer
Ort
Land
Telefon
E-post
Hemsida

FAKTURAADRESS, om annan än ovan
Org. namn
Adress
Postnummer
Ort
Land
Fakturakontakt namn
Fakturakontakt e-post
Elektronisk adress (GLN)
E-postadress till PDF-faktura

Boka din plats i Seriestrippen, som ligger intill Seriescenen
Pris: 2 000 kr I priset ingår: Bordsyta, en stol, ett utställarkort (ger tillträde under Bokmässans samtliga dagar) samt en extra entrébiljett. Moms tillkommer.
Bord 1 m Ja

Bestämmelser och betalningsvillkor Faktura sänds ut 30 dagar före förfallodag. Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta
med 2% per mån. Annullering av kontrakt medför icke befrielse från erläggande av beställd plats.

Part får varken överlåta eller upplåta detta Avtal eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande. Detta gäller dock inte vid överlåtelse eller upplåtelse från "Svenska Mässan Gothia Towers AB" till annat bolag ingående i samma koncern som "Svenska Mässan Gothia Towers AB".

ADMINSTRATIV AVGIFT Vid ändring av order- och/eller fakturaföretag, efter utsänt ordererkännande, skall ändringar anmälas skriftligen. En administrativ avgift på SEK 500 debiteras vid varje ändringstillfälle.

För att beställningen skall gå igenom måste du bekräfta att du läst våra bestämmelser. Jag har läst Svenska Mässans bestämmelser
Jag har läst de tekniska bestämmelserna