Bok & bibliotek
26 - 29 september 2024

Boka monter - Litterära sällskapen

Om anmälan antas av Bokmässan genom orderbekräftelse eller i annat meddelande har härigenom bindande avtal träffats om beställningen och utställarens deltagande i Mässan. Länk till allmänna villkoren.

Produkter / Placeringsönskemål Vi önskar samma monterplacering som på Bokmässan 2023  

Inför placeringsarbetet behöver vi veta vilka produkter ni ställer ut och om ni har önskemål gällande monterplaceringen


KONTAKTUPPGIFTER
Förnamn
Efternamn
E-post
Mobil
Telefon

ORGANISATION / FÖRETAG
Org. namn
Org. nummer
Adress
Postnummer
Ort
Land
Telefon
E-post
Hemsida

FAKTURAADRESS, om annan än ovan
Org. namn
Adress
Postnummer
Ort
Land
Fakturakontakt namn
Fakturakontakt e-post
Elektronisk adress (GLN)
E-postadress till PDF-faktura

Paket A Monterstorlek: 6 m2, pris 7.620 kr
I monterpaketet ingår:
- Monteravskiljande väggar, matta, eluttag, ett bord, två stolar samt 1 företagsskylt
- Utställarkort, entrébiljetter och enstaka seminariebiljetter, antal i förhållande till storlek av monter
Paket B Monterstorlek: 8 m2, pris 8.900 kr
I monterpaketet ingår:
- Monteravskiljande väggar, matta, eluttag, ett bord, tre stolar samt 1 företagsskylt
- Utställarkort, entrébiljetter och enstaka seminariebiljetter, antal i förhållande till storlek av monter
Utställarförsäkring 1 500 kr är obligatorisk. Försäkringsvillkor.
Moms tillkommer på alla priser.
Är intresserad av monterpaket: Paket A Paket B

Vi önskar ytterligare information om:
Designad monter/monterbyggnation Ja
Annonsering / Arenareklam Ja
Montercatering Ja

Bestämmelser och betalningsvillkor Grundavgift för Monterplats faktureras efter orderbekräftelse eller undertecknat avtal.
20 % av värdet för Monterplats enligt Beställningen förfaller till betalning 6 månader före Mässans första dag.
80 % av värdet för Monterplats enligt Beställningen samt i förekommande fall Utställarförsäkring förfaller till betalning 2 månader före Mässans första dag.
100 % av värdet för exponeringstjänster enligt Beställning förfaller till betalning 2 månader före Mässans första dag.
100 % av värdet för tekniska-, service- och restaurangtjänster enligt Beställningen förfaller till betalning 14 dagar före Mässans första dag. Tilläggsbeställningar och delar av Beställningen som ej kan specificeras eller faktureras på förhand regleras efter Mässans sista dag. Faktura sänds ut 30 dagar före förfallodag.

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2% per mån. Annullering av kontrakt medför icke befrielse från erläggande av beställd platshyra.

Part får varken överlåta eller upplåta detta Avtal eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande. Detta gäller dock inte vid överlåtelse eller upplåtelse från "Svenska Mässan Gothia Towers AB" till annat bolag ingående i samma koncern som "Svenska Mässan Gothia Towers AB".

ADMINSTRATIV AVGIFT Vid ändring av order- och/eller fakturaföretag, efter utsänt ordererkännande, skall ändringar anmälas skriftligen. En administrativ avgift på SEK 500 debiteras vid varje ändringstillfälle.

För att beställningen skall gå igenom måste du bekräfta att du läst våra bestämmelser. Jag har läst Svenska Mässans bestämmelser
Jag har läst de tekniska bestämmelserna

 
Svenska Mässan Gothia Towers AB med org.nr. 559080-8290 (”SMGT”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. För mer information se SMGTs Integritetspolicy länk.